من.ساده

دفتر خط خطیهای یک منِ ساده

بعد از تو جوری زندگی خواهم کرد
که ماه بعد از سپیده
و مترسک در پاییز...
و جوری خواهم مُرد
که پیله بعد از پروانه
و آدم برفی در فردا...
بعد از تو تمام شب های من آفتابگردانی میشود...

من.ساده

برای اطلاع از مطالب جدید، ایمیلتان را وارد نمایید:

(لطفا بعد از ثبت ایمیل، وارد ایمیل خود شده و فعالسازی را انجام دهید)

  • ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۴۸ تماشا
  • ۱۰ تیر ۹۷، ۰۸:۱۸ - احمد کریمی زیبا ...
  • ۷ خرداد ۹۷، ۱۰:۵۹ - .. .. عالی

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۶:۰۶۱۶
اسفند
به نام تو
که دلم تنگ شده برای تو
از همان روز که گفتی پیاده شو..
همان دم در زمین خوردم و خاکی شدم!
ابن_سینا میداند چه دردیست درد خاک!
سرد سرد،
خشک خشک..
مثل خواب ..
مثل مرگ ...
مزاجم سوداوی شده بی تو!
۲۳:۱۷۰۸
اسفند

هنوز نفس میکشد

جنبش سبز جای خالی حضورت

شلوغ میکند، شعار میدهد!

چه آشوبگریست.. خیابانهای اصلی دلم را پر کرده و هنجارشکنانه راس نظام عقلم را نشانه میرود این دل تکراری.. 

دل تنگ..!

شعله اغتشاشات اخیر درونم باز گر گرفته،

شاید فرو اگر مینشست، غبار کنار میرفت و