من.ساده

دفتر خط خطیهای یک منِ ساده

بعد از تو جوری زندگی خواهم کرد
که ماه بعد از سپیده
و مترسک در پاییز...
و جوری خواهم مُرد
که پیله بعد از پروانه
و آدم برفی در فردا...
بعد از تو تمام شب های من آفتابگردانی میشود...

من.ساده

برای اطلاع از مطالب جدید، ایمیلتان را وارد نمایید:

(لطفا بعد از ثبت ایمیل، وارد ایمیل خود شده و فعالسازی را انجام دهید)

  • ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۴۸ تماشا
  • ۱۰ تیر ۹۷، ۰۸:۱۸ - احمد کریمی زیبا ...
  • ۷ خرداد ۹۷، ۱۰:۵۹ - .. .. عالی

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۳:۴۸۲۸
فروردين

خواب دیدم برای مژده ای با قاصدکها به توافق رسیده ای..
بیدار که شدم اما..
دیدم باد مخالف است..

۲۱:۳۵۲۶
فروردين

آقای کارگردان!

هرچقدر هم بازیگر باشم این صحنه را نمیتوانم

بدلکار نیاوری یا فاتحه ام خوانده است یا استعفایم..!

من.ساده 26فروردین93

۱۳:۳۳۲۲
فروردين

بزرگ و دور اگر باشند آرزوهای افقی ات،

در افق آرزوهایت سراب میبینی قدّ اقیانوس!

کافیست ثانیه ای خوابت ببرد و زلزله ای بیاید وسط آرزوهایت..

سونامی میشود بر سواحل آرامشت!

۱۰:۵۱۱۹
فروردين

حیف که آزاده تر از این حرفهاست، قاصدک!
میخواستم اجیرش کنم؛
اینقدر پشت پنجره ات پَرسه بزند تا بگیری اش..
آن وقت با صدای من آرام بگوید:
یادم،
تو را فراموش...

من.ساده. 19فروردین 93

۱۴:۴۰۱۱
فروردين

گاهی سکوت شنیدنی ترین صدایت میشود 

و گاهی دیدنی ترین جنجالت!

گاهی دندان شکن ترین پاسخت میشود و گاهی هم...

نه!

تو خودت را گول نزن!

سکوت من همانقدر از رضایت است که وقتی از بی نفسی داری خفه میشوی حنجره ات زور حرف زدن دارد!

من.ساده11فروردین93

۲۳:۰۶۰۱
فروردين

نوروزت پیروز! 

هه!

ببین! من هنوز همان کهنه شکسته ام! نوروز خودت پیروز!

من بیشتر از این نو شدن روزگار، آن زخمهای کهنه ام را باور میکنم...

خانه ای که داشتی‎‏ را نتکاندم امسال..

این هفتاد هشتاد تکان در دقیقه اش را هم ببخش، عادت است نه خانه تکانی!

تقصیر خودت بود که روی گسل فعال یک سینه کویری خانه ساختی..

سرت سلامت اگر خانه جدیدم در گونی کهنگیهای دورریزت میشود..

من.ساده. ۱فروردین ۹۳