من.ساده

دفتر خط خطیهای یک منِ ساده

بعد از تو جوری زندگی خواهم کرد
که ماه بعد از سپیده
و مترسک در پاییز...
و جوری خواهم مُرد
که پیله بعد از پروانه
و آدم برفی در فردا...
بعد از تو تمام شب های من آفتابگردانی میشود...

من.ساده

برای اطلاع از مطالب جدید، ایمیلتان را وارد نمایید:

(لطفا بعد از ثبت ایمیل، وارد ایمیل خود شده و فعالسازی را انجام دهید)

  • ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۴۸ تماشا
  • ۱۰ تیر ۹۷، ۰۸:۱۸ - احمد کریمی زیبا ...
  • ۷ خرداد ۹۷، ۱۰:۵۹ - .. .. عالی

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سکوت» ثبت شده است

۰۰:۰۲۱۵
اسفند

دور نمیشوم
حتی اگر دیگر صدای قدمهایم را نشنوی
من همین نزدیکی
دارم دور خیال تو قدم میزنم
بیصدا
بیصداتر
و بیصداتر..

۱۶:۴۱۰۴
خرداد

من از برقی که صدایش به زمین نرسد بیشتر میترسم
حادثه باید خیلی تلخ باشد که صدایش را در نیاورد؛ ابری که از نمایان شدن اشکهایش ابایی ندارد..!

۱۷:۰۷۳۰
فروردين

ما درختانی هستیم که هرچقدر هم بزرگ شویم،

ریشه مان همانجاست که زمین خورده ایم!


برگهای سبزمان که از زمین درد دلی ندارند؛

ریشه می ماند و گوش کرم های خاکی!

۱۶:۴۲۲۱
تیر

تو از بهشت من سیب خواستی

من از بهشت تو دل!

من از بهشت خود سیب کندم 

تو از بهشت خود دل نکندی...

من تنها سقوط کردم

تو، تنها سکوت...

۱۴:۴۰۱۱
فروردين

گاهی سکوت شنیدنی ترین صدایت میشود 

و گاهی دیدنی ترین جنجالت!

گاهی دندان شکن ترین پاسخت میشود و گاهی هم...

نه!

تو خودت را گول نزن!

سکوت من همانقدر از رضایت است که وقتی از بی نفسی داری خفه میشوی حنجره ات زور حرف زدن دارد!

من.ساده11فروردین93

۰۱:۲۵۱۴
مهر

دیدی سهممان یکی شد:

سکوت پرحرف تو و حرفهای ساکت من..

کاش بجای خوابهای آشفته، آشفتگیهایم خواب بود...

من.ساده 14 مهر 92

۰۱:۱۳۲۲
مرداد

نگاه نگاه نگاه، هرچند میشنوم قدمهایی را که دور میشوند

سکوت سکوت سکوت، هرچند میبینم هنوز اینجا چراغی روشن است

من قلبی را به دورکاری واداشته ام که حاضر به استعفا نشد..

من.ساده 29مرداد92

۰۱:۱۰۱۱
مرداد

حرفی ندارم

حرفی نداری

نه من سکوت کرده ام نه تو،

حرفهایمان سکوت کرده اند تا سکوتهایمان حرف بزنند

من.ساده 11 مرداد 92